ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

Co to znaczy? 

Kiedy mówimy o tym, że produkt powstał w sposób zrównoważony, mamy na myśli jego wpływ na środowisko i ludzi, którzy go wytwarzają, pakują, transportują, sprzedają – oraz kupują! Chcemy mieć pewność, że wszystkie nasze produkty są wytwarzane w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem naszej planety i wszystkich ludzi mających z nimi do czynienia w całym cyklu życia produktu. 

Nieustannie dokładamy starań, aby nasze produkty powstawały w jeszcze bardziej zrównoważony sposób. Chcemy być liderem zmian na rzecz lepszej przyszłości branży mody – i mówić Wam, jak osiągamy ten cel.

Dlaczego transparentność jest dla Astraja tak ważna?

Wierzymy, że dzięki transparentności, czyli jawnemu i szczeremu informowaniu o tym, jak i gdzie są wytwarzane nasze produkty, możemy rozwijać się w bardziej zrównoważony sposób. Im więcej informacji udostępniamy, tym więcej się uczymy i tym łatwiej możemy ustalić, które obszary wymagają szczególnej uwagi. Chcemy także, abyście wiedzieli jak najwięcej o kupowanych produktach, dokonywali świadomych wyborów i mieli pewność, że wybrany przez Was produkt został wytworzony w zrównoważony i odpowiedzialny sposób. 

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji o zrównoważonej produkcji?

Kolejnym krokiem na drodze do pełnej transparentności jest udostępnianie (w miarę możliwości) informacji o tym, gdzie i jak powstały nasze produkty. Jeśli takie informacje są dostępne, znajdziecie je na stronie produktu.

Udostępnimy tam następujące informacje:

  • Materiały, z jakich powstał produkt
  • Kraje, w których jest wytwarzany produkt