PROCEDURA ALTERNATYWNEGO ROZSTRZYGANIA SPORÓW (ADR) DLA KLIENTÓW Z UE

Jako klient możesz skontaktować się z lokalnym podmiotem ADR w sprawie sporu, którego nie jesteś w stanie rozstrzygnąć bezpośrednio z Astraja.

Co to jest ADR?
ADR (Alternative Dispute Resolution) to procedura pozasądowego rozstrzygania sporów krajowych i transgranicznych dotyczących zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży produktów bądź usług, zawartej między sprzedawcą działającym na terenie UE, a konsumentem mieszkającym na terenie UE. W rozwiązywaniu sporu pośredniczy podmiot ADR, który proponuje lub wyznacza rozwiązanie bądź pośredniczy w kontakcie między stronami, ułatwiając im znalezienie polubownego rozwiązania.

Podmioty ADR umożliwiają pozasądowe rozstrzyganie sporów. Pozostają neutralne (jest to np. rozjemca, mediator, arbiter, ombudsman lub komisja ds. skarg). Astraja będzie korzystać z ich pomocy, jeśli klient postanowi skorzystać z procedury pozasądowego rozstrzygania sporów. Procedura ADR to tani, łatwy i szybki sposób rozstrzygania sporów, który jest korzystny zarówno dla sprzedawców, jak i konsumentów, ponieważ pozwala uniknąć kosztów sądowych i długotrwałych postępowań. 

W jaki sposób mogę złożyć skargę za pośrednictwem procesu ADR?
Jeśli chcesz złożyć skargę, skontaktuj się z jednym z krajowych podmiotów ADR wymienionych na poniższej liście. Podmiot ten będzie w stanie udzielić odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące procesu.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
ul. Ofiar Oświęcimskich 15A, 50 - 069 Wrocław

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
ul. T. Zana 38 c, 20-601 Lublin

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Kombatantów 34, 66-400 Gorzów Wielkopolski

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Łodzi
ul. Gdańska 38, 90-730 Łódź

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie 
ul. Ujastek 1 (budynek "S"), 31 – 752 Kraków

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiwicza 3, 00-015 Warszawa

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie
ul. 8-go Marca 5,  35-959 Rzeszów

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Białymstoku
ul. Żelazna 9 lok. 1U, 15-297 Białystok

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku
ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach
ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice 
skrytka pocztowa nr 178 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach
ul. Sienkiewicza 76, 25-501 Kielce

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 10, 10-540 Olsztyn

Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Poznaniu
Aleje Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Szczecinie
ul. Wielkopolska 45, 70-450 Szczecin

* Ten podmiot ADR jest wymieniony na krajowych listach podmiotów ADR, które spełniają wiążące wymagania dotyczące jakości, określone w dyrektywie ADR (dyrektywa 2013/11/UE w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich)

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Astraja Agnieszka Madej
ul. Beskidzka 40
43-354 Czaniec
Polska

REGON: 241502775
NIP: 5471049652

Skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta